Su Kaynakları Kullanımı, Yönetimi, Modelleme, Planlama, Etüt

Su Kaynakları Mühendisliği

Su Kaynakları Mühendisliği dalında hizmetlerimiz çok özel sayılabilecek türde konulardan oluşmaktadır. Bunlar arasında havza yönetim modelleme hizmetleri, taşkın erken uyarı sistemleri, yağış ve akış tahmin sistemleri, su kalitesi analizleri gibi modern modelleme teknikleri ağırlıklı çalışmalar bulunmaktadır.su_tahsisi_hidroloji_raporu

 

Akarsular

 • Su Kullanımı Hidroloji Raporu
 • Akım, su kalitesi ve sediment taşınımı modellemesi
 • Hidrolojik modelleme
 • Taşkın modellemesi
 • Akarsu Debi Ölçümü
 • Gerçek zamanlı taşkın tahmini ve erken uyarı sistemleri
 • Akarsu – kıyı etkileşimi
 • Barajlar ve rezervuarlar
 • Hidrodinamik, taşınım ve su kalitesi modellemesi
 • Rezervuar operasyonları
 • Rezervuar yönetimi ve işletim optimizasyonu
 • Çevre etki değerlendirmeleri

Havzalar

 • Su kaynaklarının planlaması ve işletilmesi
 • Havza yönetim
 • GIS tabanlı veri işletim ortamları
 • Sulak alan yönetimi
 • Su dengesi

Yeraltı suları

 • Su kaynaklarının kullanım simulasyonu
 • Yüzey suyu – yeraltı suyu etkileşiminin modellenmesi
 • Yeraltı suyu modellemesi
 • Yeraltı suyu yönetim planlaması
 • Yeraltı suyu kalitesi

Tarımsal alanlar

 • Tarımsal kirlilik yayılım modellemesi
 • Tarımsal sulama yönetimi
 • Tarımsal arazi kullanım değerlendirmeleri

 

http://www.arenmuhendislik.com

 

 

 

 

Hidrojeoloji, Hidrojeolojik Etüt, Hidrojeoloji Raporu, Hidrojeoloji Firması

 

 • Hidrojeoloji Raporu Hazırlanmasıhidrojeolojik_etut_raporu_
 • Hidrojeolojik Etüt Çalışmaları
 • Su ve Temel Sondajı
 • Yeraltı Suyu Araştırmaları ve Kullanım Belgelerinin Hazırlanması
 • Genel Hidrojeoloji Araştırmaları
 • Karst Hidrojeoloji Araştırmaları
 • Maden Hidrojeolojik Etüt Raporu
 • Jeotermal Sahalar için Hidrojeolojik Etüt
 • Baraj ve Tünellerde Mühendislik Jeolojisi Çalışmaları
 • Yeraltısuyu İzleme Teknikleri Uygulamaları
 • Hidrojeofizik Araştırmaları
 • Katı ve Sıvı Atık Sorunlarının Çözümü
 • Akiferlerin Hidrolik Karakteristiklerinin Belirlenmesi
 • Bir Hidrolojik Havzanın Özgül Veriminin Belirlenmesi
 • Akarsularda Değişik Yöntemlerle Akım Değerlerinin Ölçülmesi
 • Kuyularda Pompalama Denemeleri
 • Kıyı Akiferlerinde Tuzlu Su Girişimi Analizleri
 • Toprağın Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi
 • Hidrojeoloji Mühendisliği Danışmanlık Hizmetleri
 • Hidrolojik Modelleme, Hidrolojik Haritalama
 • Su Kaynakları Kullanımı, Yönetimi, Planlama Hizmetleri
 • Hidroloji Raporu Hazırlanması
 • Termal ve Mineralli Suların Araştırılması
 • Hidrometeorolojik Verilerin Analizleri
 • Jeotermal Hidrojeoloji Raporu
 • Akiferlerin Matematik Modellemesi ve Bilgisayar Uygulaması
 • Akiferlerin Hidrolik Karakteristiklerinin Belirlenmesi

 

http://www.arenmuhendislik.com

http://www.hidrojeolojiraporu.com

 

 

 

 

Su Sondajı, Yeraltısuyu Kuyu Sondajı

Firmamız;

Su sondajı, su aramaları, su tespiti, zemin etüdü gibi Jeolojii ve Jeofizik mühendislik alanında ilgili bir çok konuda eskisehir_su_sondaji_65Başta Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Afyon, Bursa, Ankara olmak üzere Türkiye’ nin hemen her bölgesinde özel şahıslara veya kurum ve kuruluşlara Su Sondaj, Su Kuyusu açılması ve diğer yer bilimleri hizmetleri alanında çözümler sunmaktadır.

Aren Mühendislik, yeraltı suyuyla ilgili olarak;

 • Yeraltısuyu Sondajı
 • Hidrojeolojik Etüt
 • Yeraltı Suyu Arama ve Araştırma
 • Jeofizik Etüt ve Su Etüdü,
 • Kaynak Suyu Araştırmaları
 • Yeraltısuyu Modelleme
 • Jeotermal Sondaj ve Etüt
 • Su Kaynakları Yönetimi
 • Yeraltısuyu Arama Kullanma Belgesi (Kuyu Ruhsatı)

faaliyetlerinde müşterilerine güvenilir çözümler sunmaktadır.

 

http://www.arenmuhendislik.com